تفاوت کیت های PRP

تفاوت کیت های PRP

 

 
با توجه به اینکه تاثیر درمانی PRP بر اساس میزان پلاکت می‌با‌شد مسلما کیتی که بتواند بالاترین غلظت پلاکتی را جدا سازد بیشترین تاثیر درمانی را خواهد داشت.

در حال حاضر کیت‌های متنوعی در بازار موجود می باشد، ولی همه این کیت‌ها مناسب تزریق PRP نیستند.

کیت مناسب کیتی است که بتواند بعد از سانتریفوژ، پلاسمایی با بیشرین غلظت پلاکت و عاری از گلبول قرمز را از خون جدا سازد.
مهمترین مسئله بعدی باید کیت ، مجوز تزریق به بدن را داشته باشد یعنی مجوز IN VIVO داشته باشد ، متاسفانه استفاده از لوله های آزمایشگاهی در خیلی از مراکز کاملا غیر مجاز می باشد .

 لوله های فوق تنها مجوز آزمایشگاهی دارند و نباید پلاسمایی که از طریق این لوله ها جدا می شوند به بیمار تزریق شود ،در واقع تنها مجوز آزمایشگاهی دارند یا همان مجوز IN  .VITRO

بیشتر

پی آر پی (درمان ریزش مو)

پی آر پی (درمان ریزش مو)

 PRP درمان غیرجراحی ریزش مو و کم‌مویی با استفاده از پلاسمای حاوی پلاکت خود بیمار است که نه تنها از ریزش مو جلوگیری کرده، بلکه سبب رشد مجدد مو شده و به تعداد و ضخامت تارهای مو می‌افزاید.
با وجود آنکه آخرین مقالات به چاپ‌رسیده در مجلات علمی معتبر دنیا نشانگر نتایج بسیار مطلوب PRP است، ولی تبلیغات کاملاً تجاری و اغراق‌ آمیز در مورد اثرات معجزه‌ آسای آن در ایران باعث شد که این روش مورد انتقاد بسیاری از متخصصین قرار گیرد.

از مهمترین نکاتی که سبب موفقیت اين مركز در درمان با PRP شده است مى توان به انجام اين روش براى افرادى با پاسخ دهى مناسب، پروتکل صحیح درمان (از جمله تعداد جلسات درمانی و فواصل بین آنها) و استفاده از کیت‌ های معتبر ساخت کشور سوئیس اشاره كرد.

بیشتر

درمان ریزش مو (PRP)

درمان ریزش مو (PRP)

 PRP (پی آر پی)درمان غیرجراحی ریزش مو و کم‌مویی است.در روش PRP (پی آر پی)با استفاده از پلاسمای حاوی پلاکت خود بیمار ، نه تنها از ریزش مو جلوگیری ، بلکه PRP (پی آر پی)سبب رشد مجدد مو شده و به تعداد و ضخامت تارهای مو می‌افزاید.
با وجود آنکه آخرین مقالات به چاپ‌رسیده در مجلات علمی معتبر دنیا نشانگر نتایج بسیار مطلوب PRP (پی آر پی) است، ولی تبلیغات کاملاً تجاری و اغراق‌آمیز در مورد اثرات معجزه‌آسای PRP (پی آر پی)در ایران باعث شد که این روش مورد انتقاد بسیاری از متخصصین قرار گیرد.
از مهمترین نکاتی که سبب موفقیت اين مركز در درمان با PRP (پی آر پی)شده است مى توان به انجام PRP (پی آر پی)براى افرادى با پاسخ دهى مناسب، پروتکل صحیح درمان (از جمله تعداد جلسات درمانی و فواصل بین آنها) و استفاده از کیت‌های معتبر ساخت کشور سوئیس اشاره كرد.

بیشتر

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور