لیرز مو زاید

تكنولوژى IPL چگونه عمل مى كند؟

ازسال١٩٩٠ مطالعات گسترده اى در خصوص جذب انتخابى نور توسط مواد بيولوژيكى بدن(selective photothermolysis )انجام شد.

مطابق با اين تئورى مى توان با تاباندن نور در طول موجهاى مختلف بافت مورد نظر را مورد هدف قرار داد و از آسيب بافت هاى سالم مجاور جلوگيرى كرد در واقع مكانيسم ليزر و IPL بر همين اساس مى باشد بطوريكه گرماى ايجاد شده تنها در بافت مورد درمان كه طول موج مورد نظر را جذب كرده، ایجاد مى شود.

درIPL بافت هدف، فوليكول مو و ماده جاذب نور رنگدانه ملانين مى باشد. درواقع طيفى از نور به سطح پوست تابانده شده و رنگدانه ملانين مو اين نور را جذب كرده و با توليد گرما باعث تخريب بافت هدف كه فوليكول مو میباشد مى گردد.
 

لیرز مو زاید

چرا موهاى زائد در يك جلسه از بين نمى روند؟

موهاى بدن در يك زمان خاص در مراحل مختلف چرخه رشد خود هستند كه شامل: ١.مرحله اناژن (رشد) ٢.مرحله تلوژن (استراحت) ٣. مرحله كاتاژن (پسرفت) است.

بيشترين تأثير IPL و ليزر زمانى است كه مو در مرحله رشد (اناژن ) خود مى باشد و چون موهاى زائد تحت درمان، در يك مرحله مشابه از چرخه رشد خود نيستند، لذا نياز به جلسات متعددى خواهد بود تا بتوان فوليكول مو بيشترى را در فاز رشد درگير كرد و باعث تخريب تدريجى آن شد.
 
تعداد جلسات درمان به تراکم موها ، رنگ موها، زبری و ضخامت موها بستگی دارد و از 4 تا 6 جلسه متفاوت است.

آيا از اين روش مى توان براى موهاى سفيد نيز استفاده كرد؟

با توجه به مكانيسم عمل IPL كه براساس جذب نور توسط رنگدانه ملانين مى باشد، فقدان اين رنگدانه در مو سفيد امكان استفاده از اين روش را غير ممكن مى سازد.
بهترین روش از بین بردن مو ی سفید زاید الکترولیز می باشد.
 
در این مرکز از دستگاه IPL ساخت کشور انگلستان استفاده می شود .
 

لیزر مو زاید, انواع لیزر مو زاید, انواع لیزر, خدمات لیزر مو, IPL, بيولوژيكى, مكانيسم ليزر, فوليكول مو, ملانين مو, اناژن, تلوژن, كاتاژن

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور