کچلی سکه ای مو

کچلی سکه ای مو یکی از اشکال بیماری های خود ایمنی در مقابل بدن بیمار است که در این شرایط مو برای بدن یک قسمت اضافی تلقی می شود و آن را پس می زند، البته در این شرایط فولیکول های مو نابود نمی شوند.

دلیل اصلی کچلی سکه ای مو هنوز مشخص نشده است. باور افراد قدیمی مبنی بر عفونت که دلیل این بیماری است، در حال حاضر رد شده است. برای درمان کچلی باید ابتدا نوع آن بیماری مشخص شود. اگر همراه ریزش مو دچار خارش و سوزش هستید، مبتلا به کچلی شکه ای نشده اید.

این ناحیه کچلی سکه ای کم کم ریزشش بیشتر می شود. این بیماری ممکن است به ابرو ها و مژه ها نیز سرایت کند.

کچلی سکه ای مو, کچلی سکه ای, کچلی, درمان کچلی, ریزش مو

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور