کچلی سکه ای مو

کچلی سکه ای مو


کچلی سکه ای مو یکی از اشکال بیماری های خود ایمنی در مقابل بدن بیمار است که در این شرایط مو برای بدن یک قسمت اضافی تلقی می شود و آن را پس می زند، البته در این شرایط فولیکول های مو نابود نمی شوند.

دلیل اصلی کچلی سکه ای مو هنوز مشخص نشده است. باور افراد قدیمی مبنی بر عفونت که دلیل این بیماری است، در حال حاضر رد شده است. برای درمان کچلی باید ابتدا نوع آن بیماری مشخص شود. اگر همراه ریزش مو دچار خارش و سوزش هستید، مبتلا به کچلی شکه ای نشده اید.

این ناحیه کچلی سکه ای کم کم ریزشش بیشتر می شود. این بیماری ممکن است به ابرو ها و مژه ها نیز سرایت کند.

بیشتر

کچلی سر

کچلی سر

کچلی سر یک نوع بیماری قارچی است که به پوست سر، ابروو مژه اسیب می رساند. به قارچ هایی که عامل این بیماری هستند، درماتوفیت نامیده می شوند. این قارچا منجر به طاس شدن در نقاطی از سر و خارش آن نقاط می شود.

بیماری درماتوفیت واگیردار می باشد و به دلیل عدم رعایت بهداشت و گرم و مرطوب شدن پوست سر اتفاق می افتد. این بیماری اغلب در کودکان تاثیر بدی دارد. این بیماری طاسی از طریق تماس با فرد منتقل می شود. البته این طاسی با استفاده از داروهای خاص قابل درمان است.

بیشتر

طاسی سر درمان قطعی ندارد

طاسی سر درمان قطعی ندارد

طاسی سر درمان قطعی ندارد

مسئله ای که واضح است این است که برای طاسی سر و درمان ان نمی توان داروی قطعی تجویز کرد. تنها برخی از دارو هستند که می توانند با جلوگیری از حساس شدن پیاز مو نسبت به هورمون های مردانه اندکی از طاسی جلوی سر کم کند. البته به علت تاثیرات هورمون های ژنتیکی روی گیرنده ها و هورمون های مردانه نمی توان به طور کامل نمی توان این انتظار را داشت که با این داروها ریزش و طاسی مو رفع شود. برای حل این مشکل می توان از روش کاشت مو استفاده کرد.

بیشتر

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور