لاغری موضعی (Cavitation)

عوامل مختلفي مانند: ژنتيك، عوامل هورموني، تغذيه، اختلالات روحي و سبك زندگي (Life style) در ايجاد چاقي موثر مي باشد .
قبل از انتخاب روش درمان بايد تصور درستي از چاقي و سلوليت داشته باشیم، در خيلي از موارد تصور عمومی از چاقي كاملا نادرست است، گاه به تصور غلط فرد تحت درمان چاقي قرار مي گيرد درحاليكه بايد تحت درمان سلوليت قرار گرفته شود.
زماني كه تجمع چربي در سلول هاي چربي به حدي برسد كه باعث اختلال در عروق خوني و لنفاوي گردد كاهش متابوليسم و دفع مواد زايد را خواهيم داشت. بتدريج با رسوب مواد سمي و كاهش سوخت و ساز اختلال در بافت همبند پوست نيز ايجاد مي شود بطوريكه پوست ناحيه دچار برآمدگي و برجستگي هاي بدشكلي شده ونماي پوست پرتقالي پيدا ميكند . چنين تغييراتي در واقع در سلوليت ديده مي شود ، البته سلوليت بر حسب شدت درجه بندي می گردد، بطوريكه در سلوليت شديد علاوه بر بدشكلي پوست ، ناحيه مبتلا سفت و دردناك مي شود .
متاسفانه در اين مرحله رژيم غذايي و ورزش به تنهايي نمي تواند به فرد كمك كند، تغييرات ايجاد شده دسترسي جريان خون را به سلوليت غير ممكن كرده به همين دليل برداشت چربي از بافت سلوليت ناموفق مي گردد در اين عكس تغييرات ايجاد شده نشان دهنده ي 5 دليل عمده در ايجاد سلوليت مي باشد:                                 
 
1-   بزرگ شدن سلول هاي چربي
2-   گردش خون ناكافي
3-   تجمع مواد سمي
4-   فيبروزه شدن بافت همبند
5-  احتباس آب
در Cavitationبه كمك امواج مافوق صوت، حباب هاي هوا توليد مي شود، انرژی که به دنبال  تركيدن اين حبابها كنار سلول هاي چربي تولید می شود، باعث ليز شدن و شكسته شدن سلول هاي بزرگ چربي می گردد. به دنبال پاره شدن دیواره این سلولها، چربی های لیز شده وارد عروق خونی و لنفاوی شده و طی فرایند متابولیکی طبیعی از بدن دفع می شود.
 
 
 
 لاغری موضعی, روش های لاغری موضعی, انواع لاغری موضعی

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور