لاغری موضعی (RF)

عوامل مختلفي مانند: ژنتيك، عوامل هورموني، تغذيه، اختلالات روحي و سبك زندگي (Life style) در ايجاد چاقي موثر مي باشد .
قبل از انتخاب روش درمان بايد تصور درستي از چاقي و سلوليت داشته باشیم، در خيلي از موارد تصور عمومی از چاقي كاملا نادرست است، گاه به تصور غلط فرد تحت درمان چاقي قرار مي گيرد درحاليكه بايد تحت درمان سلوليت قرار گرفته شود.
زماني كه تجمع چربي در سلول هاي چربي به حدي برسد كه باعث اختلال در عروق خوني و لنفاوي گردد كاهش متابوليسم و دفع مواد زايد را خواهيم داشت. بتدريج با رسوب مواد سمي و كاهش سوخت و ساز اختلال در بافت همبند پوست نيز ايجاد مي شود بطوريكه پوست ناحيه دچار برآمدگي و برجستگي هاي بدشكلي شده ونماي پوست پرتقالي پيدا ميكند . چنين تغييراتي در واقع در سلوليت ديده مي شود ، البته سلوليت بر حسب شدت درجه بندي می گردد، بطوريكه در سلوليت شديد علاوه بر بدشكلي پوست ، ناحيه مبتلا سفت و دردناك مي شود .
متاسفانه در اين مرحله رژيم غذايي و ورزش به تنهايي نمي تواند به فرد كمك كند، تغييرات ايجاد شده دسترسي جريان خون را به سلوليت غير ممكن كرده به همين دليل برداشت چربي از بافت سلوليت ناموفق مي گردد در اين عكس تغييرات ايجاد شده نشان دهنده ي 5 دليل عمده در ايجاد سلوليت مي باشد:                                 
 
1-   بزرگ شدن سلول هاي چربي
2-   گردش خون ناكافي
3-   تجمع مواد سمي
4-   فيبروزه شدن بافت همبند
5-  احتباس آب

 
 RFبه كمك امواج راديو فركونسي در عمق بافت گرما توليد مي شود و گرماي توليد شده باعث افزايش سوخت وساز بافت چربي و همچنين جدا شدن رسوبات چربي و مواد سمي از ديواره ي عروق مي گردد. از مزاياي بسيار مهم RF  تاثير اين امواج بر بافت همبند پوست است، در واقع امواج راديو فركونسي باعث بازسازي كلاژن (كه مهمترین عامل در الاستيسیته پوست  می باشد) می گردد. بدين ترتيب علاوه بر درمان چاقي به كمك اين روش پوست ناحيه، سفت شده  (Tightening) و فرم مناسب به خود مي گيرد .
 
 
 
 

 
 

لیفت صورت, لیفت پیشرفته صورت, انواع لیفت صورت, خدمات لیفت صورت, Cavitation, RF, لنفاوي, پوست, سلوليت

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور