نقش تستسترون در ریزش موی وراثتی زنان


آیا تستوسترون در ریزش مو وراثتی زنان تاثیر گذار است؟
 
 
در بدن خانم ها بطور نرمال به مقدارکم هورمون مردانه یا تستوسترون هست.درخانم هایی که میزان هورمون مردانه بیش ازحد طبیعی باشد یا گیرنده فولیکول موبه این هورمون بیش از حد حساسیت داشته باشد،ریزش موی آندروژنیک تحت تاثیر این هورمون اتفاق می افتد.
هورمون تستوسترون توسط آنزیم 5- آلفا ردوکتاز به هورمون قوی تری دی هيدروتستوسترون تبدیل می شود .

گیرنده های فوليکول مو این هورمون را دریافت می کنند و چون تستسترون دوره رشد مو را کوتاه می کند و موها به فاز استراحت وارد می شوند ،با افزایش این هورمون موهای ضخیم به موهای کرکی و نازک تبدیل شده و ریزش مو اتفاق می افتد.

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور