بوتاکس های معتبر

بوتاکس های معتبر
در حال حاظر تنها بوتاکس های معتبر موجود در ایران که مورد تایید وزارت بهداشت می باشد بوتاکس دیسپورت و نورونوکس است.
متاسفانه به دلیل ارزان بودن بوتاکس های چینی این بوتاکس ها بطور گسترده ای در ایران استفاده می شود.
بوتاکس ها ی چینی هیچ برجسب وزارت بهداشت را نداشته و گاهی اوقات افراد وارد کننده این بوتاکس ها، برچسب ساخت کشور کانادا را روی آنها می زنند.
توصیه ما به شما در مورد کارهای زیبایی پوست خصوصا در مورد بوتاکس توجه به کیفیت مواد مصرفی است برای اینکه هزینه کمتری را بپردازید ممکن است دچار عوارضی شوید که بهای آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

بوتاکس, زیبایی پوست, پوست

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور