میکروگرافت

یک روش برای کاشت مو وجود دارد به نام میکروگرافت و مینی گرافت. در این روش کاشت مو ، موهای طبیعی و زیباتری را شاهد هستیم. در این نوع کاشت مو یک نوار جراحی از پشت سر بیمار گرفته می شود که دارای 15 میلی متر عرض و 15 تا 30 سانتی متر طول خواهد بود. سپس بالا و پایین نوار به هم بخیه زده می شود که البته بعدا روی آن را مو می گیرد.

این نوار را به چندین قسمت به اندازه 1 و 0.7 میلی متر در می آورند که به هرکدام از آن ها گرافت می گویند. میکروگرافت ها 1 تار مو و مینی گرافت ها 2تا 4 تار مو خواهند داشت.

این گرافت های آماده شده را در مکان هایی که مو ریزش کرده است، قرار می دهند تا باگذشت چند ماه به رشد خود ادامه دهند.

میکروگرافت, کاشت مو

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور