» » شکنندگی ریشه پیاز مو یکی از عوامل اصلی طاسی جلوی سر

شکنندگی ریشه پیاز مو یکی از عوامل اصلی طاسی جلوی سر


هورمون های مردانه درریزش مو به صورت متفاوت عمل می کنند. با رسیدن به سن بلوغ در مردان  ها افزترشح هورمونایش می یابد و منجر به شکنندگی و ریزش مو های جلوی سر انان می شود که البته این اتفاق برای برخی از افراد که حساسیت بیشتری به هورمون های مردانه دارند، بیشتر رخ می دهد.

هورمون تستوسترون مهم ترین عاملیست که رشد موهای زائد و ضخیم را در مردان چند برابر می کند که این موها برای افراد با بلوغ دیر رس یا کسانی که هورمون جنسی ان ها فعالیت ندارد، میزان کمتری نسبت به افراد عادی دارد.

 

شکنندگی ریشه پیاز مو, طاسی جلوی سر, طاسی, ریزش مو

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور