درمان ریزش مو با پی آر پی

درمان ریزش مو با پی آر پی

یکی از روش های موثر در درمان ریزش مو پی آر پی یا تزریق پلاسمای حاوی پلاکت تغلیظ شده است.
در این روش ابتدا به کمک کیت های استاندارد از مریض خون گرفته می شود و سپس به کمک سانتزیفوژ پلاسمای تغلیظ شده از پلاکت جدا می شود و سپس به کمک دستگاه یا گان پلاسمای جدا شده به سر مریض تزریق می شود.
مهمترین مزیت این روش این است که از خون خود مریض استفاده می شود و به همین علت نه امکان انتقال عفونت وجود دارد و نه امکان آلرژی و حساسیت.
البته آنچه که در این روش مهم است استفاده از کیت های استاندارد است که بتواند پلاکت زیادی را از خون مریض جدا کند و همچنین استریل باشد که بتوان پلاسمای جدا شده را مجدد به مریض تزریق کرد.
متاسفانه به دلیل گران بودن این کیت ها خیلی از مراکز از لوله های آزمایشگاهی استفاده می کنند که نه تنها نمی توانند پلاکت تغلیظ شده را جدا کنند بلکه حتی اجازه تزریق آن به سر وجود ندارد چون این لوله ها تنها برای کارهای آزمایشگاهی ساخته شده اند.
غیر از کیت استاندارد نکته مهم بعدی تعداد دفعات تزریق پی آر پی و همچنین پیگیری درست مریض بعد از درمان می باشد.
مسلما انجام تنها یک بار پی آر پی نتیجه درست و مطلوبی در درمان نخواهد داشت و معرفی پی آر پی به عنوان معجزه قرن کاملا ادعای تجاری و خلاف واقع و غیر علمی است.
ما در کلینیک زیبایی با استفاده از کیت های استاندارد و دوره های سه جلسه ای و پیگیری حداقل یک ساله به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم.

درمان ریزش مو با پی آر پی

پی آر پی, درمان ریزش مو, درمان ریزش مو با پی آر پی, کلینیک زیبایی

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور