طاسی سر درمان قطعی ندارد

طاسی سر درمان قطعی ندارد

مسئله ای که واضح است این است که برای طاسی سر و درمان ان نمی توان داروی قطعی تجویز کرد. تنها برخی از دارو هستند که می توانند با جلوگیری از حساس شدن پیاز مو نسبت به هورمون های مردانه اندکی از طاسی جلوی سر کم کند. البته به علت تاثیرات هورمون های ژنتیکی روی گیرنده ها و هورمون های مردانه نمی توان به طور کامل نمی توان این انتظار را داشت که با این داروها ریزش و طاسی مو رفع شود. برای حل این مشکل می توان از روش کاشت مو استفاده کرد.

طاسی سر, کچلی, ریزش مو, پیاز مو, طاسی, کاشت مو

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور