بوتاکس پیشانی

یکی از نواحی صورت که بسیار خوب به تزریق بوتاکس جواب می دهد ناحیه پیشانی است.
در حال حاظر بوتاکس جز پر طرفدارترین کارهای زیبایی در تمام دنیا می باشد زیرا بدون عارضه است و در کمترین زمان اثر آن مشخص می شود.
آنچه که در تزریق بوتاکس اهمیت دارد یکی مارک آن است که باید بوتاکس معتبری باشد و نکته مهم بعدی نحوه تزریق بوتاکس و میزان استاندارد دارو در ناحیه تزریق شده است.
يك تزريق خوب بوتاكس ويژگى هاى زير را دارد:
1.قيافه فرد نبايد ماسكه و فريز شود.
2.حالت ابروها بايد طبيعى باشد و فرد حالت متعجب پيدا نكند.
3.تزريق پيشانى بايد به شكل منتشر باشد تا خطوط جبرانى و چروك هاى اضافى بعد ازتزریق بوتاکس ايجاد نشود.
اگر بوتاکس معتبر نباشد و یا تزریق بوتاکس توسط فرد غیر متخصص انجام شود ممکن است تغییرات صورت ناخوشایند شده و فرد چهره غیرطبیعی پیدا کند.

بوتاکس پیشانی

بوتاکس, تزریق بوتاکس, زیبایی

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور